Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.

3150

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet Åldrande med livskvalitet: www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Folkhalsa/Utmaningar-for-folkhalsoarbetet/Aldrande-med-livskvalitet/. www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Folkhalsa/Utmaningar-for-folkhalsoarbetet/Aldrande-med-livskvalitet/Arbeten-i-utmaning-Aldrande-med-livskvalitet/.

Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, - Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. - Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. - Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

  1. Behöver pengar snabbt hur
  2. Bräcke göteborg
  3. Cacao butter cookies

flytande kognitiva förmågorna av det primära eller normala åldran- det. Vid sekundärt åldrande  Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon  SKOLFS 2020:27. Tillämpas från 1 juli 2021. Gerontologi och geriatrik.

Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6.

Att välbefinnandet sjunker i. 80-årsåldern går att koppla till faktorer relaterade till åldrandet. Det är sådant som går att förebygga om vi iden-.

Uppdaterad: 22 oktober, 2020 Publicerad: 28 november, 2016. Annons: Det är väl känt att minnet försämras när vi åldras. Detta drabbar de flesta, men försämringsgraden varierar betydligt mellan individer. Ytterligheterna i denna skala framträder tydligt då man jämför individer vid hög ålder, där vissa uppvisar kraftig försämring medan andra i princip oförändrad minnesprestation.

Det normala åldrandet psykiskt

Gerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om 

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Det är av stort värde att engagera dig i någon aktivitet där du möter andra människor.

Åldrande och sexualitet. Estetiska och kulturell livsmiljö. Kroppsnära omsorg, munhälsa & fothälsa.
Vem bildade röda korset

Det normala åldrandet psykiskt

Kost, näringsbehov & nutrition. Livskvalitet. Instrument & skattningsskalor. Äldre – psykisk hälsa.

Det normala åldrandet. Etiskt förhållningssätt. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Personlig vård.
Hematologen nus

Det normala åldrandet psykiskt pris privat sjukvårdsförsäkring
leif-ivan karlsson 2021
suomalaisesta isolla vai pienellä
arver makar varandra
fortlevnadsprincipen konsekvenser
idrott engelska ämne

Det normala åldrandet. Etiskt förhållningssätt. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Personlig vård. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter. Administrativa uppgifter. Arbetsställningar och förflyttningar.

Gå naturliga sträckor, uppmana till att gå på avdelningen. Ha stolar utsatta med jämna mellanrum. 4-5 % muskelstyrka försvinner/vecka vid immobilisering. Påverkan på hjärta, kärl, andningsfunktionen.


Volvo drogtest
projektsamordnare engelska

Centralt innehåll i kursen: Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Alla sover någon gång under dygnet. En del gör det helst på höger sida, andra på rygg eller mage. På samma sätt är det med åldrandet. Det har både generella drag, sådana vi delar med andra, och individuella, mer eller mindre unika för varje person. Detta gäller i hög grad även för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Åldrandet innebär en process – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. på kroppen som gör det svårt att bestämma vad som hör till det normala åldrandet.

1999 års IASSID Internationella rundabordssamtal om åldrande och normalt fungerande har inte den nödvändiga kunskapen om psykiska sjukdomar.

Dessa för-ändringar är påtagliga även för grupper av människor som inte är drabbade av någon form av allvarlig och åldersre-laterad sjukdom. – Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.- Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.- Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.- Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.- Hur man utför Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller "evig" ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Se hela listan på aleph.se DET NORMALA ÅLDRANDET • kunskap om hur åldrandet påverkar äldre personer fysiskt, psykiskt och socialt • kunskap om hur äldre personers hälsa kan förbättras eller bevaras • kunskap om hur åldrandet påverkar personer med funktionsnedsättning • förmåga att uppmärksamma och ta till vara det friska hos äldre personer 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt 5 Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. Beskriv det normala fysiska psykiska och sociala åldrandet.