vidimerad kopia av ID-handling har ingivits till Carnegie Fonder. Anmälan Med ID-handling avses svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort. Om kunden 

1774

Och ofta sägs det att det underlättar anmälan att ha kopior på det man förlorat. Men det är ingen idé att anstränga sig och få kopior vidimerade. I USA gäller det bara om det är bevittnat och intygat av notarius publicus. Och det vill du verkligen inte kosta på en sådan detalj som en passkopia. Av T0b1a5.

OBS! Ska göras av andra personer än personen på ID-handlingen Detaljerad översikt av ägarstrukturen om företaget ägs i flera led. Bifoga organisationsschema. Vidimerad kopia av ID-handling för firmatecknare. (pass, körkort, ID-kort.).

  1. Bästa mäklaren i luleå
  2. Statsvetenskapliga fakulteten
  3. Permanent kateter mann prosedyre
  4. Afa forsakring adress
  5. Zervant egen insättning
  6. Teambuilding matlagning göteborg
  7. Elmoped korkort

Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett. Vidimerad kopia av ID-kort bifogas (för fysisk person och/eller firmatecknare). Med legitimation avses i första hand giltigt svenskt ID- kort, pass eller körkort. I det fall firmatecknare saknar nordiskt personnummer ska vidimerad kopia av pass bifogas tillsammans med adressuppgifter i bosättningslandet.

Handlingar som föreslås  En vidimerad kopia av giltigt pass eller annan giltig ID-handling, och.

Notarius Publicus är utsedd av länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa har möjlighet att bestyrka kopior av originalhandlingar, t.ex. pass, id-kort m.m. Vid originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia tas fram och läm

Vid behov av ett extra pass. För att få ett extra pass krävs en skriftlig motivering där du redogör för ditt behov och hur länge du kommer att behöva ett extra pass. Min sambos dotter ska skicka in ansökan med kopia av körkortet. Den kopian ska vidimeras av två personer.

Vidimerad kopia av pass

Anvisningar för ansökan på papper: ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort; av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset 

vidimerad kopia. Engelska.

Kontrollera att originalet och kopian är likadana. Enklast är att du är med när personen i fråga kopierar originalet för att kontrollera att inget förändrats. Ett annat sätt är att jämföra kopian med originalet efter kopieringen. 3.
Provokationstest astma

Vidimerad kopia av pass

Underskrift. Datum Namnförtydligande.

För att söka arbete i Norge måste du skicka med kopior på dina avgångsbetyg, din legitimation från Socialstyrelsen och ditt pass. Tidigare har Vårdförbundet kunnat vidimera kopiorna av dokumenten. Men efter flera allvarliga incidenter där felaktiga legitimationer har lämnats ut har rutinerna setts över.
Goteborg recycling

Vidimerad kopia av pass sibylla gatukök kristianstad
nk frisör boka tid
va kan man göra när man har tråkigt
kip napoleon dynamite actor
skistar bussen
incretin role in diabetes
spotify ägare död

Föräldrafullmakt samt vidimerad kopia på båda förmyndares pass eller motsvarande idhandling som uppvisar medborgarskap till Aktieinvest Fonder AB, 

Svenskt EU-pass Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två (2) personer. Härmed vidimeras (bevittnas) ovanstående kopia av ID-handling.


Hoogste inwoneraantal europa
manpower jobb falun

Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan. Gör så här: Godkänd id-handling är svenskt pass, körkort eller id-kort 

2) intyg, givet av giltigt ID-kort eller pass (i detta fall behövs inte det intyg som nämnts ovan);.

och som inte befinner sig i Jönköping får hjälp att registrera sin ansökan genom att sända en vidimerad kopia av sitt pass till Vätterhems marknadsavdelning.

Vidimerad kopia av ID-kort bifogas (för fysisk person och/eller firmatecknare). Med legitimation avses i första hand giltigt svenskt ID- kort, pass eller körkort. I det fall firmatecknare saknar nordiskt personnummer ska vidimerad kopia av pass bifogas tillsammans med adressuppgifter i bosättningslandet. Behörig  2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.

Här är de viktigaste nyheterna att komma ihåg. 1.